BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

tisdag 14 februari 2012

de är jag och inget annat! vilsen, tom, ledsen , stark, glad endå men bara är som jag är just nu! förlåt men kan inte rå för det.. sitter tyst bara..


SÅ KAN DET VA MEN KANSKE SVÅRT ATT FÖRSTÅ

Vad beror blodbrist på?

När man har blodbrist har man ett för lågt antal röda blodkroppar eller för lite av det syrebindande ämnet hemoglobin, eller både och. Blodbrist kan ha många orsaker och kan uppstå till exempel på grund av
 • låga järnnivåer - som en följd av att man har en blödning eller inte äter allsidigt kan man få så kallad järnbristanemi
 • vitaminbrist, till exempel B12-brist som kan orsakas av en sjukdom som kallas perniciös anemi
 • att en sjukdom, till exempel njursjukdom eller cancersjukdom, gör att bildningen av det blodkroppsstimulerande hormonet, erytropoietin, minskar
 • att de röda blodkropparna faller sönder, så kallad hemolytisk anemi
 • benmärgssjukdomar, till exempel leukemi
 • medfödda sjukdomar i de röda blodkropparna
 • allvarliga inflammationer och infektioner.

Kroppen känner av syrebehovet

Kroppen har ett system för att känna av när tillgången på syre minskar. Om man till exempel får blodbrist eller vistas på hög höjd känner kroppens system av att syrehalten i blodet minskar. Avkänningssystemet ger då en signal till speciella celler i njurarna att öka produktionen av ett hormon, erytropoietin, som stimulerar benmärgen att öka produktionen av röda blodkroppar.

Blodbrist orsakas ofta av järnbrist och vitaminbrist

Två vanliga typer av blodbrist är blodbrist som beror på järnbrist, så kallad järnbristanemi, och blodbrist som beror på vitaminbrist, till exempel perniciös anemi.
Blodbrist som beror på järnbrist har fyra huvudorsaker:
 • Blodförluster, till följd av exempelvis kraftiga menstruationer, olycksfall, magsår eller tumörer i tarmen.
 • Ökat behov av järn, exempelvis under graviditet och när man växer fort under puberteten.
 • Att man får i sig för lite järn via maten, till exempel hos barn, vegetarianer och äldre med dålig mathållning.
 • Försämrat upptag av järn via tarmen, till exempel på grund av någon tarmsjukdom.
Brist på vitamin B12, som finns i kött, ägg och mjölk, kan leda till blodbrist. Oftast orsakas B12-brist av att man har en försämrad förmåga att ta upp detta vitamin via tarmen till följd av sjukdomar i mag-tarmkanalen, till exempel inflammation i magsäckens slemhinna, som kan leda till perniciös anemi. Brist på vitaminet folsyra, som framför allt finns i färsk frukt och bladgrönsaker, kan leda till blodbrist på liknande sätt.

Symtom

Om man har blodbrist kan man
 • känna sig trött och orkeslös
 • bli yr
 • bli andfådd lättare
 • få hjärtklappning
 • få huvudvärk
 • få öronsus.
Det är mycket olika hur mycket symtom olika personer får vid samma grad av blodbrist. Om blodbristen ökar långsamt under en längre tid anpassar sig kroppen och man kan ha lindriga besvär trots att blodbristen är kraftig.

Hb

Varför behöver man lämna provet?

När får man lämna ett prov för Hb, hemoglobin i blod?

En kontroll av hemoglobin, blodvärdet, är en vanlig undersökning som kan göras på alla mottagningar genom ett blodprov. Ibland får man lämna ett Hb-prov som ett rutinprov, oavsett vilken åkomma man har. Man kan få ta provet om man exempelvis känner trötthet, svaghet, yrsel eller har värk i muskler. En orsak till sådana symtom kan vara att man har för låg halt av hemoglobin i blodet. Brist på hemoglobin brukar i vardagligt tal kallas för lågt blodvärde, eller blodbrist.
Även vid kontroller och behandling av andra sjukdomar är det viktigt att blodvärdet är normalt, eftersom blodbrist i annat fall kan leda till att man blir sämre, exempelvis vid sjukdomar som hjärtsvikt eller kärlkramp.

Hemoglobinhalten i blodet varierar mellan olika människor, även mellan friska personer. Den kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. För att läkaren ska ha något att jämföra med när provsvaret ska tolkas finns det så kallade referensvärden. Ett referensvärde bygger på ett genomsnitt av resultat från prover på en stor grupp friska personer.
Vanliga referensvärden för Hb-värdet är ungefär 120-155 gram per liter för kvinnor och 130-170 gram per liter för män. De här riktlinjerna gäller upp till 80 års ålder. I högre åldrar kan blodvärdet vanligtvis ligga lite lägre, nedre gränsen är vid 115-120 gram per liter för både män och kvinnor.
Barns referensvärden är lägre än vuxnas och varierar beroende på åldern.Låga värden, vad kan det bero på?Lågt Hb-värde kallas för blodbrist, anemi. Den vanligaste typen av blodbrist beror på att man har för lite järn, så kallad järnbristanemi. För kvinnor är blödningar i samband med menstruationen den vanligaste anledningen till järnbrist som sänker Hb-värdet.
Hos män och kvinnor som inte har menstruation är sjukdomar i tarmen den vanligaste orsaken till järnbrist som medför att hemoglobinhalten blir lägre.
Gravida kvinnor får också ofta järnbrist och sänkt Hb-värde eftersom kroppens behov av järn ökar under graviditeten.
Om man blöder mycket kan man snabbt få en sänkning av hemoglobinvärdet. Kroppen måste bevara en viss mängd blod för att inte blodtrycket ska sjunka alltför lågt. För att ersätta blodförlusten späds blodet ut med kroppsvätska, vilket leder till att hemoglobinhalten minskar.
Brist på vitamin B12 och folsyra, vilka är ämnen som kroppen behöver för att producera nytt blod, kan också leda till blodbrist.
En annan förklaring till låga Hb-värden är vissa sjukdomar som på olika sätt kan motverka att det bildas nytt blod i benmärgen. Detta kallas för sekundär anemi. Vissa läkemedel kan ibland också bromsa nybildningen av blodkroppar.
En annan ovanlig orsak till låga Hb-värden är att de röda blodkropparna faller sönder, så kallad hemolys, som kan orsakas av vissa sjukdomar, infektioner och läkemedel.
Det finns medfödda sjukdomar som kan ge blodbrist. Vid dessa sjukdomar kan man ha minskad blodbildning eller ökat sönderfall av blodkroppar.
Om Hb-värdet är för lågt kan man få behandling. Vilken behandling man får beror på vilka orsaker som ligger bakom det låga värdet.hade migrän fan i går så halva dagen var ju helt förstörd , så vart lite plugga när det hade släppt , sen full fart med lille man:) Nu jobbar , fick jobba över lite i dag och i morn och över morn blir det 2 dubbel pass, bra för mig:) Men i dag är ju liksom alla hjärtans dag<3 inte för det spelar så stor roll men det är ju liksom lite mysigt med endå<3

Men hoppas alla får en mysig dag i dag själv lär jag gå nu puss hej<3